19.12.2015 archive

MA06 – Řady

Matematická analýza, kapitola šestá, řady, řady s kladnými členy, řady se střídavými znaménky, kritéria konvergence. Pro posloupnost reálných čísel {ak} definujeme jako částečný součet řady. Pokud dále platí, že

Continue reading