KA02 – Způsoby zápisu konečných automatů

Každý konečný automat můžeme reprezentovat různými způsoby zápisu. Lze použít výčet jednotlivých prvků automatu, tedy stavů a přechodových funkcí, dále lze použít reprezentaci pomocí tabulky, stavového diagramu či stavového stromu.

Reprezentace výčtem prvků

Reprezentace tabulkou

Reprezentace stavovým diagramem

Reprezentace stavovým stromem

Nedeterministické konečné automaty se zaznamenávají stejným způsobem jako deterministické. Například takto:

anebo takto:


KA01 – Základní definice                                                          KA03 – Převod NKA na DKA

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.