KA02 – Způsoby zápisu konečných automatů

Každý konečný automat můžeme reprezentovat různými způsoby zápisu. Lze použít výčet jednotlivých prvků automatu, tedy stavů a přechodových funkcí, dále lze použít reprezentaci pomocí tabulky, stavového diagramu či stavového stromu.

Reprezentace výčtem prvků

Reprezentace tabulkou

Reprezentace stavovým diagramem

Reprezentace stavovým stromem

Nedeterministické konečné automaty se zaznamenávají stejným způsobem jako deterministické. Například takto:

anebo takto:


KA01 – Základní definice                                                          KA03 – Převod NKA na DKA

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *