MA06 – Řady

Matematická analýza, kapitola šestá, řady, řady s kladnými členy, řady se střídavými znaménky, kritéria konvergence.

Pro posloupnost reálných čísel {ak} definujeme

MA0601

jako částečný součet řady. Pokud dále platí, že

MA0602

tedy existuje vlastní limita {sn}, pak hovoříme o tom, že řada MA0603konverguje k s. Ve všech ostatních případech říkáme, že řada diverguje (tedy je rovno plus/mínus nekonečnu anebo součet neexistuje), je-li s = ±∞, pak diverguje k ±∞. Číslo s nazýváme součet řady, čísla ak pak členy řady a symboly nadsumační a podsumační nazýváme meze sčítání.

Řady s kladnými členy

Definice 1 (srovnávací kritérium): Platí-li pro členy řad ∑an, ∑bn nerovnost a≤ bn, pak říkáme, ře řada  ∑an je minorantní řadou k řadě ∑bn a ∑bn je majorantní řadou k  ∑an.

Příklad: Platí, že 0 < n ≤n!, a dále n! → +∞ a (n!)-1 → 0, pak je patrné, že řada

MA0604

je konvergentní. Použijeme nepřesný ale názorný přepis řady, kde je patrná majorantní řada i odhad součtu:

MA0605

Definice 2 (odmocninové kritérium): Řada ∑an konverguje, pokud pro číslo q, 0 ≤ q < 1 platí √an ≤ q.

Definice 3 (podílové kritérium): Řada ∑an konverguje, pokud pro číslo q, 0 ≤ q < 1 platí

MA0606

Definice 4 (Raabeho kritérium): Řada ∑an konverguje, pokud pro číslo q, q > 1 platí

MA0607

Řady se střídavými znaménky

Definice 5 (kritérium pro alterující řady): Řada ∑an konverguje, pokud pro alternující řadu a– aaa+… a≥ 0 platí

MA0608

Příklad: Jen si ukážeme řadu, jejíž součet je roven hodnotě π/4

MA0609


MA05 – Posloupnosti – příklady

5 comments

Skip to comment form

  1. Awesome article post. Really looking forward to read more. Cool. Faun Randell James

  2. You should take part in a contest for one of the most useful websites online. Lu Elwin Besnard

  3. Supreme Court says Spanky can wear tutu and crotchless panties to work. Ula Micky Lowrie

  4. Great article! This is the kind of info that are supposed to be shared around the web. Luella Farleigh Kellda

  5. If you want to obtain much from this paragraph then you have to apply such methods to your won weblog. Roxane Joshia Neff

Napsat komentář

Your email address will not be published.