Předměty

Informatika

Matematika

Matematická analýza

Diferenciální počet

Hasík, K., Kordulová, P., Kočan, Z.: Vybrané partie z matematické analýzy I – diferenciální počet funkcí více proměnných

Kuben, J., Šarmanová, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Kuben, J., Mayerová, Š., Račková, P., Šarmanová, P.: Diferenciální počet funkcí více proměnných

Integrální počet

Kuben, J., Hošková, Š., Račková, P.: Integrální počet funkcí jedné proměnné

Cvičení a příklady

Kotrlová, A.: Cvičení z matematiky I

Fyzika