MA05 – Posloupnosti – příklady

Matematická analýza, kapitola pátá, příklady s řešením na výpočet limity posloupnosti. Řešené příklady: výpočet limity ve zlomku, limity s mocninou, limity s odmocninou, limity s kvadratickou rovnicí, limity s kubickou rovnicí, limity s kvartickou rovnicí, limity n-tých mocnin, limita faktoriálu, limita goniometrických funkcí (sinus, kosinus), limita logaritmu, limita eulerova čísla.

Vypočtěte:

MA05zadani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Řešení:

1.

MA0501

2.

MA0502

3.

MA0503

4.

MA0504

5.

MA0505

6.

MA0506

7.

MA0507

8.

MA0508

9.

MA0509

10.

MA0510

11.

MA0511

12.

MA0512

13.

MA0513

14.

MA0514

15.

MA0515

16.

MA0516

17.

MA0517

18.

MA0518

19.

MA0519

20.

MA0520

21.

MA0521

22.

MA0522

23.

MA0523

24.

MA0524


 

MA 04 – Posloupnosti – věty o limitách                                   MA06 – Řady

Napsat komentář

Your email address will not be published.