Category: Vyčíslitelnost a složitost

VS01 – Vyčíslitelnost a složitost – Základní pojmy

Vyčíslitelnost a složitost, kapitola první, základní pojmy, potenční množina, schéma zápisu problému, algoritmická řešitelnost, Turingův stroj. Pro pochopení vyčíslitelnosti a složitosti budeme potřebovat znát následující základní pojmy, které se budou dále objevovat v textu. Definice 1: Potenční množina Potenční množina je taková množina Ρ(M), která obsahuje všechny podmnožiny množiny M. Definice 2: Schéma zápisu problému   …

Continue reading