Země z vesmíru – Utah

Evropská kosmická agentura zveřejnila další záběry planety Země při pohledu z vesmíru, tentokrát uvidíme záběry Severní Ameriky a Utahu.

 

ExoMars 2016

V letošním roce proběhne mise Evropské kosmické agentury s názvem ExoMars 2016. V březnu bude vypuštěna sonda, která poletí sedm měsíců k planetě Mars. Kontakt s planetou je plánován na říjen, kdy dojde k odpojení přistávacího modulu, který bude obsahovat šestikolový rover s hmotností přibližně 240 kg. Na tomto vozidle bude speciální modul, který bude hledat stopy života na Marsu.

Na videu Evropské kosmické agentury je zobrazena plánovaná cesta mise ExoMars 2016 ze Země až na Mars. Samotný start je plánovaný v rozmezí 14. – 25. března 2016. K oddělení jednotlivých modulů by mělo dojít 16. října a 19. října by měl pak Trace Gas Orbiter sestoupat na orbitu planety Mars. Zde by měl zkoumat složení atmosféry. Schiaparelli – přistávací modul by měl dosednout na plánované místo na planetě ve stejný den.

Continue reading

VS01 – Vyčíslitelnost a složitost – Základní pojmy

Vyčíslitelnost a složitost, kapitola první, základní pojmy, potenční množina, schéma zápisu problému, algoritmická řešitelnost, Turingův stroj.

Pro pochopení vyčíslitelnosti a složitosti budeme potřebovat znát následující základní pojmy, které se budou dále objevovat v textu.

Definice 1: Potenční množina

Potenční množina je taková množina Ρ(M), která obsahuje všechny podmnožiny množiny M.

Definice 2: Schéma zápisu problému

         Problém XY: název problému

         Instance: popis vstupu (zadání) problému

         Výsledek: popis výstupu (výsledku) dané instance; v určitých případech může být Výsledek

                            nahrazen Otázkou, na kterou lze odpovědět ANO nebo NE

Continue reading

Gravitační vlny potvrzeny!

Po 100 letech od předpovědi Alberta Einsteina, po více než 40 letech vývoje technologie LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), která by byla schopna detekovat a potvrdit či vyvrátit existenci gravitačních vln máme jasno. Gravitační vlny opravdu existují a nám se otevírá nový způsob, jak poznávat vesmír a vše co je kolem nás.

Pomocí gravitačních vln například bude možné potvrdit či vyvrátit existenci černých děr. Do dnešních dnů jsou pro jejich existenci pouze nepřímé důkazy.

Continue reading

MA06 – Řady

Matematická analýza, kapitola šestá, řady, řady s kladnými členy, řady se střídavými znaménky, kritéria konvergence.

Pro posloupnost reálných čísel {ak} definujeme

MA0601

jako částečný součet řady. Pokud dále platí, že

MA0602

Continue reading

Budoucnost dneška – lasery

Lasery vidíme ve sci-fi filmech jako účinnou zbraň budoucnosti, ovšem už dnes jsou základem každodenního života. Jak je používáme, aniž bychom třeba tušili, ukazuje video ESA.

CERN – urychlovač částic

Následující animace ukazuje, jak funguje urychlovač částic CERN, který je poblíže Ženevy ve Švýcarsku. Obvod tohoto velkého hadronového urychlovače je 27 kilometrů v hloubce 50-150 metrů pod zemí, je největší na světě a byl spuštěn 10. září 2008. Zkratka CERN pochází z francouzského Conseil Européen pour la recherche nucléaire, tedy Evropská organizace pro jaderný výzkum, která byla založeno v roce 1954, Česká republika je členem od roku 1993.

Naše planeta při pohledu z vesmíru

Na následujícím videu Evropské kosmické agentury můžeme vidět, jak vypadá naše planeta při pohledu z vesmíru. Snad málokdo si uvědomí jak je krásně barevná.

MA05 – Posloupnosti – příklady

Matematická analýza, kapitola pátá, příklady s řešením na výpočet limity posloupnosti. Řešené příklady: výpočet limity ve zlomku, limity s mocninou, limity s odmocninou, limity s kvadratickou rovnicí, limity s kubickou rovnicí, limity s kvartickou rovnicí, limity n-tých mocnin, limita faktoriálu, limita goniometrických funkcí (sinus, kosinus), limita logaritmu, limita eulerova čísla.

Continue reading

Nové záběry Pluta dorazily na Zem

Sonda New Horizons, která letos proletěla kolem trpasličí planety Pluto, neustále odesílá data zpět na Zem. NASA průběžně zveřejňuje fotografie, která tato sonda vytvořila. Včera bylo zveřejněno video s prozatím nejdetailnějším zobrazením Pluta. Rozlišení na jeden pixel je cca 77-85 metrů. Na záběrech jsou patrné krátery, pohoří a ledovce.